Медовий місяць c Join UP! & ГОТОВО

Друзі, вітаємо з одруженням і пропонуємо стати володарями туру в Єгипет! Заповнюйте анкету нижче. Результати будуть оголошені 13 січня.

Правила та умови акції

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Медовий місяць з  Join UP! & ГОТОВО»

Офіційні правила та умови рекламної Акції

під умовною назвою «Медовий місяць з  Join UP! & ГОТОВО» (надалі – Акція)

Назва Акції - «Медовий місяць з  Join UP! & ГОТОВО».

Організатор: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОІН АП! ТУ ТРЕВЕЛ».

Партнер: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ГОТОВО».

Визначення термінів:

-Акція «Медовий місяць з  Join UP! & ГОТОВО» (в подальшому – «Акція») – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором, а також на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Партнером. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та Партнера. Участь у Акції здійснюється на безоплатних засадах.  

-«Правила» або «Умови» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в спільній Акції.

- «Учасник Акції» - Учасником Акції вважається пара наречених, яка уклала договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу (далі - Договір) та оплатила послугу в повному обсязі через сервіс Партнера в термін дії Акції - з 03.12.2019 по 13.01.2020 року включно (далі – Учасник Акції).

Учасник Акції (кожен з пари наречених, які уклали Договір) - повинен відповідати наступним критеріям:

-бути дієздатним, правоздатним та повнолітнім на момент проведення Акції;

-мати громадянство України, яке повинно бути підтверджено дійсним та непошкодженим внутрішнім та закордонним паспортом громадянина України;

- якщо один або обидва з пари Учасника Акції є громадянином (громадянами) іноземної держави, їх участь в Акції можлива тільки при наявності офіційного документального підтвердження їх легальності перебування на території України територіальним відділенням Державної міграціійної служби України, відповідно до умов Договору з Парнером та вимог чинного законодавства України;

- повністю погоджуватися та виконувати вимоги, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах.

- «Заохочення» або «Фонд Заохочень Акції» або «Призовий фонд» - включає в себе Головне заохочення Акції та Додаткове заохочення Акції:

«Головне заохочення Акції»: сертифікат на 1 (одну) Путівку до Єгипту на 7 (сім) ночей на 2 (двох) осіб у період з 20.01.2020 року по 30.03.2020 року,  готель The Grand Hotel Sharm El Sheikh 5* (із системою «all inclusive»), включаючи вартість перельоту, вартість трансферу з/до аеропорту, вартість страхування (далі — Сертифікат №1) Сертифікат №1 дає право Учаснику Акції протягом строку дії відповідного Сертифікату отримати Головне заохочення за 1,00 грн. на умовах, встановлених цими Правилами;

«Додаткове заохочення Акції»: сертифікат на отримання знижки у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень при купівлі туристичного продукту Організатора у мережі агентств Join UP! to travel на суму від 30 000,00 гривень (далі – Сертифікат №2).

-«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, дані Правила, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на офіційному сайті Організатора за адресою: joinup.ua та Партнера за адресою: https://gotovo.net.ua/ .

-«Територія проведення Акції» - Акція проводиться на території міста Києва та Київської області.

-«Строк дії Сертифікату на Головне заохочення» (Сертифікат №1)- період, протягом якого можна скористатись Сертифікатом №1, а саме: укласти договір про надання туристичних послуг із Організатором Акції та отримати Головне Заохочення. При цьому, строк дії Сертифікату №1 - до 30.03.2020 року (дата повернення з подорожі).

-«Строк дії Сертифікату на Додаткове заохочення» (Сертифікат №2) - період, протягом якого можна скористатись Сертифікатом №2, а саме: укласти договір про надання туристичних послуг із Організатором Акції з використанням Сертифікату №2 до 01.03.2020 року.

-«Період проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «строк проведення Акції») - період, протягом якого можна стати Учасником Акції, а саме: період з  з 03.12.2019 по 13.01.2020 року включно.

-«Переможець Акції» - Переможцем Акції може бути будь-який Учасник Акції, який уклав договір та оплатив послугу з організації проведення державної реєстрації шлюбу в повному обсязі через сервіс Партнера в термін дії Акції (з 03.12.2019 по 13.01.2020 року включно.).

-Переможцем Акції може бути будь-який Учасник Акції, який відповідає всім вищезазначеним критеріям,   повністю погоджується з умовами цих Правил та  виконав вимоги, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах та був визначений Організатором/Партнером Акції як Переможець.

-Учасник Акції може стати Переможцем Акції тільки один раз протягом строку проведення Акції.

«Розіграш», «Визначення переможця Акції» - процедура визначення Переможця Акції серед Учасників Акції, що проводиться шляхом випадкового вибору.

1. Участь в Акції.

1.1. Брати участь в Акції може будь-який громадянин України, який є дієздатним, правоздатним та повнолітнім (якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років), проживає на території України та повністю погоджується з умовами цих Правил та який виконав вимоги, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах.

1.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Партнера, що виконали умови Акції з дотриманням цих Правил - уклали Договір з Партнером та оплатили послугу в повному обсязі в термін дії Акції                                         з 03.12.2019 по 13.01.2020 року включно.

1.3.  У випадку, якщо в момент реалізації послуги на умовах Акції буде встановлено, що громадянин, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.

1.4. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- юридичні особи;

- особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;

- особи, які не виконали умов цих Правил;

-особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно чинного законодавства України;

- особи, що на незаконних підставах перебувають на території України, власники та/або співробітники Організатора/Партнера.

1.5. Приймаючи участь в Акції та набуваючи статус Учасника Акції, особа автоматично і безумовно погоджується із даними Правилами.

2.  Умови участі у Акції.

2.1. Участь в Акції означає безумовну та повну згоду Учасника Акції з умовами даної Акції та цими Правилами.

2.2. З метою участі у Акції та розіграшу Головного Заохочення — Сертифікату №1, Учасник Акції повинен:

-     в період проведення Акції  укласти з Партнером Договір та оплатити послугу в повному обсязі через сервіс Партнера в термін дії Акції з 03.12.2019 по 13.01.2020 року включно.;

- зареєструватися в якості Учасника Акції шляхом заповнення анкети за посиланням https://new.joinup.travel/honeymoon;

-   заповнення анкети за посиланням https://new.joinup.travel/honeymoon може бути здійснено від імені однієї особи Учасника Акції (одним з пари наречених), яка уклала Договір з Партнером та оплатила послугу в повному обсязі.

2.3. Учасник Акції (пара наречених) може зареєструватися Учасником Акції  тільки один раз протягом строку дії Акції.

2.4. Після реєстрації Учасник Акції  автоматично стає Учасником розіграшу Головного Заохочення - Сертифікату №1.

2.5. У випадку  відсутності реєстрації за умовами цих Правил, Учасник Акції втрачає право брати участь у Розіграші Головного заохочення Головного Заохочення - Сертифікату №1.

2.6. У разі надання недостовірних даних при реєстрації, невідповідності особи умовам участі в Акції,  Організатор або Партнер акції має право виключити таку особу із переліку Учасників Акції.

2.7. Додаткове заохочення Акції (Сертифікат№2) отримує кожен Учасник Акції після укладення Договору з Партнером та оплати послуг через сервіс Партнера в повному обсязі.

3.  Умови визначення Переможців, що мають право на отримання Заохочення Акції.

3.1. 13 січня 2020 року о 15.00 серед Учасників Акції, які зареєструвалися для участі в Акції відповідно до умов даних Правил визначається Переможець Акції, який має право на отримання Головного  Заохочення.

3.2. Процес визначення Переможця Акції буде проходити серед Учасників Акції, які зареєструвались в Акції в порядку та на умовах Визначених цими Правилами.

3.3. Процес визначення Переможця Акції буде проводиться з використанням незалежного сервісу, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки унікальних номерів серед зареєстрованих Учасників Акції, які виконали усі умови для участі в Акції. У незалежному сервісі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп'ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку осіб, які здійснюють контроль за проведенням Акції. Результати визначення переможця публікуються  на сайті Організатора https://joinup.ua

3.4. Інформування Переможця Акції (про право на отримання Головного Заохочення згідно з даними Правилами, перелік документів, які Переможець зобов’язаний пред’явити для отримання Заохочення) відбувається у день проведення визначення Переможця Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції за електронними адресами, які були вказані під час реєстрації участі в Акції, а також протягом 7 (семи) днів за контактними номерами телефонів, які також були вказані під час реєстрації участі в Акції.

3.5. Організатор залишає за собою право відмовляти у видачі Заохочення Учасникам акції у разі:

3.5.1. Якщо Учасник надав недостовірну інформацію, що унеможливлює інформування його про визначення його переможцем.

3.5.2. Якщо Організатор/Партнер Акції не має змоги додзвонитись до Переможця протягом 7 (семи) днів з моменту проведення розіграшу.

3.5.3. Якщо Учасник порушив будь-які положення даних Правил Акції, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора або Партнера Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

3.6. Усі результати визначення Переможця є остаточними і оскарженню не підлягають.

3.7. Після проведення процедури визначення Переможця Акції з отримання Головного заохочення Акції інформація про її результати публікується протягом 5 (п'яти) днів на  офіційних сайтах та сторінках соціальних мереж Сторін Договору, які зазначені в Додатку №1:

https://gotovo.net.ua/  

https://www.facebook.com/gotovo/ua 

https://instagram.com/gotovo.ua  

https://joinup.ua

        4. Порядок та строки отримання та використання Заохочень.

4.1 Переможцю Акції, що отримав право на Головне заохочення  необхідно погодити з Організатором  та Партнером час отримання Головного Заохочення  - Сертифікату №1. Місце вручення Головного заохочення – місцезнаходження Партнера.

4.1.1. Для отримання Заохочення Переможець повинен мати при собі документ, який посвідчує  особу. За згодою Партнера та Переможця Головне заохочення - Сертифікат №1 може бути направлено Переможцю Новою Поштою за рахунок останнього.

4.1.2. Переможець Акції має право використати Головне заохочення Акції - Сертифікат №1 протягом строку дії Сертифікату №1 з 20.01.2020 по 30.03.2020 року в мережі туристичних агентств «ДЖОІН АП! ТУ ТРЕВЕЛ» .

4.1.3. Сертифікатом №1 можна скористатися лише один раз.

4.1.4. Заміна Сертифікату  №1  грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації не допускається.

4.1.5. Сертифікат №1  обміну чи поверненню не підлягає.

4.1.6. При його втраті, Сертифікат №1  не відновлюється, не підлягає обміну та передачі третім особам.

4.2. Переможець Акції, приймаючи участь в Акції як Учасник Акції був повідомлений та надав згоду, що під час вручення Сертифікату №1 на Головне Заохочення буде здійснюватися фото-, відеофіксація. Переможець Акції погоджується, що фотозвіт даного заходу розміщується на сайті Організатора https://joinup.ua .

В разі не дотримання зазначених вище умов, Організатор та Партнер Акції мають право анулювати результати розіграшу, та провести новий, додатковий розіграш по визначенню Переможця Акції.

4.3. Для використання Головного Заохочення - Сертифікату №1 Переможець повинен особисто надати наступні документи Організатору:

        - дійсний та непошкоджений паспорт громадянина України;

     - реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або паспорт, у якому проставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

        - дійсний та непошкоджений паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

        - та бути готовими надати копії всіх відповідних документів на вимогу Організатора.

4.4. Про використання Головного Заохочення - Сертифікату №1 Організатор та Переможець Акції підписують відповідний договір на туристичне обслуговування.

4.5. Проїзд до місця отримання Головного Заохочення - Сертифікату №1 (та всі додаткові витрати) для оформлення документів стосовно Головного заохочення оплачується Переможцем Акції самостійно.

4.6. Учасник, що отримав право на Додаткове Заохочення - Сертифікат №2 може використати його протягом строку дії  Додаткового заохочення - Сертифікату №2 до 01.03.2020 року. Під використанням розуміється бронювання та здійснення оплати туристичних послуг Організатора.

4.7. Для використання Додаткового Заохочення - Сертифікату №2 Учасник Акції повинен особисто звернутися до будь-якого туристичного агентства мережі туристичних агенств «ДЖОІН АП! ТУ ТРЕВЕЛ» та пред’явити відповідний Сертифікат. Проїзд до місця використання Заохочення (та всі додаткові витрати) для оформлення документів стосовно Заохочення оплачується Учасниками самостійно.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої Організатору/Партнеру Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім особам).

5.2. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

5.3. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення фото- та відеозйомки за їхньою участю та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньою участю можуть бути оприлюднені або використані Організатором та/або Партнером Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору/Партеру  Акції (в залежності від того, ким були створені ці матеріали). Учасники Акції також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором та/або Партером Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

6. Обмеження

6.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор та Партнер Акції не несуть жодної відповідальності за подальше використання Заохочень Акції Учасниками/Переможцем Акції після їх одержання, в тому числі, але не виключно - за неможливості Учасниками/Переможцем Акції скористатися наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції, у тому числі під час реалізації Головного Заохочення Акції №1.

6.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера Акції. Партнер не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції.

6.4. Організатор/Партнер  залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками Акції.

6.5. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7. Інші умови

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником Акції цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочень з Фонду Заохочень. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора або Партнера Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор/Партнер не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником Акції під час участі в Акції.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає

7.5. Організатор/Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор/Партнер Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.6. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Партнер  має право залучати будь-яких третіх осіб.